◼️ काव्यरंग :- सागरी किनारा…

.….सागरी किनारा…..

त्या सागर काठावरती बसुनी,
वाट पाही त्याची….
ती लाट येऊनी सागर किनारी,
छेडून जाई याद त्याची….

पद पद चाली त्या सागरा किनारी,
वाटे जनु पचवेल जग…
हा सागरी किनारा दुःख,
घेईल का निसरून मज….

पाहून तवं सागरा वाटे,
मज गरज ना कुणाची…
खारट पाणी तुज कसे,
प्यावे कुणी प्रश्न असे…

पण सार काही सामावून
घेण्याची शक्ती तुज कडे…
का कोणी समजून ना घेई,
तुझया जीवना…

काय काय पाचवशिल रे
पचविण्याची मर्यादा संपते…
नुसता निळा निळकंठ,
पसरलेला सागर दिसते…

या निळ्याभोर आभाळात,
दिसे ना चेहरा त्याचा…
आणि दूरवर पसरलेला तू
होईल का सुका वाळवंट माझा…

◼️ ✍️  सागर सुभाष मेश्राम
मु- किन्हाळा त- समुद्रपूर जि. वर्धा
मो. 8317299809

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *