◼️ काव्यरंग :- गझल- ये जवळ अशी तू.. ✍️ विशाल मोहुर्ले मु.पवनपार, ता सिंदेवाही,जि. चंद्रपूर

गझल- ये जवळ अशी तू…

ये जवळ अशी तू दुरावने बरे नाही
सांगतो मिठीत ये न्याहाळने बरे नाही…

गंध तू चाफ्याचा एकदा चाखून पहा
उगाच तुझे ते दरवळने बरे नाही…

नभीचा चंद्र तो ढगाआड जरी गेला
मग त्या चांदणीचे लाजणे बरे नाही…

डोळ्यांत दाटलेले आसवे जरी तुझी ती
हुंदके नको उगाच, तुझे रडणे बरे नाही…

साद दे तू मला आता काही खरे नाही
पेटलेल्या स्वप्नांना पुन्हा जाळने बरे नाही…

करु कुठे तुझी मी..सांग तक्रार वागण्याची
अवेळी तुझे हे असे मजशी वागणे बरे नाही…
◼️✍️- विशाल मोहुर्ले
मु.पवनपार, ता सिंदेवाही,जि. चंद्रपूर
मो. ७०८३३३५०५३

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *