◼️ काव्यरंग :- पहिला पाऊसच आता…! ✍️ विशाल वासुदेव गेडाम, वासेरा

◼️ 🌧️ पहिला पाऊसच आता…!

विजांचा कडकडाट ढगांचा गडगडाट
आणि ओसारत्या पावसाच्या सरी
जणू पाऊस पाहून बनून येतो
सदैव माणसाच्याच दारी

पहिल्या पाऊसाची चाहूल लागता
धन्य होतो तो शेतकरी
जणू आतुर असतो विठ्ठलाच्या भेटीसाठी
पंढरपूरच्या यात्रेतील वारकरी

पहिल्या पावसाच्या थेंबा – थेंबाने
सुखावते हि धरणीमाता
ओढ लागलेली असते
धारणीमातेला पूर्णपणे भिजण्याची आता

पहिल्या पावसाने धणीमातेची तहान भागून
साठवते आपल्या पोटात जलाच साठा
पहिला पाऊसच देतो आधार, विशाल सागराला
निर्माण करण्यास मोठ्याच – मोठया लाटा

पहिला पाऊस पासून गेल्यावर
हिरवी शाल पांघरून घेते धरणी माता
आणि निसर्गात बेधुंद होण्यास
भाग पाडते पहिला पाऊसच आता

◼️✍️ विशाल वासुदेव गेडाम, वासेरा
भ्रमणध्वनी- ९११२१६०९६६

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *