◼️ काव्यरंग :- निवडुंग..✍️खुशाब लोनबले,पवनपार, ता. सिन्देवाही, जि. चंद्रपूर

🌵 निवडुंग 🌵

आहे जसा, मी तसा, कधी दिसलोच नाही
मुळात आरशात मी, कधी हसलोच नाही…

राहिला पापण्यांवर आसवांचा भार येथे
कोरड्या उशीवरी मी, कधी निजलोच नाही…

जपले रूतूनही ज्याने रक्ताचे थेंब माझे
उबदार निवडुंगाला, मी ओळखलोच नाही…

खुल्या मैफिलीत वाटून दुःख ते मोकळे झाले
माझ्या घराचे दार मी, कधी उघडलोच नाही…

माझ्या दुःखाच्या फुलाला कोणते वरदान होते
पडलो जरी गळून मातीत, मी सुकलोच नाही…

उपकाराच्या नावाखाली वजाबाकीच झाली
माझा मी म्हणायलाही, बाकी उरलोच नाही…

अरे अजूनही येतो वास त्या फसव्या श्वापदांचा
आजन्म ज्यांच्यावरी मी, कधी भुंकलोच नाही…

आहे जसा, मी तसा, कधी दिसलोच नाही..

◼️ खुशाब लोनबले,पवनपार
ता. सिन्देवाही जि. चंद्रपूर
९६८२१३००८५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *