◼️ काव्यरंग :- वेल्हाळ पाऊस…✍️ सौ.गौरी ए.शिरसाट, विक्रोळी, मुंबई

-ii वेल्हाळ पाऊस ii-

किती वेल्हाळ वेल्हाळ
घननीळा ओथंबला,
शामरंग लेऊनिया
आसमंती ओसंडला…

मनी दाटतो पाऊस
सख्या तुझ्या आठवांचा,
पापणीला होतो भार
जसा नभी जलदांचा…

येते सरसर सर
जेव्हा पावसाची खाली,
घेते भरून मनाच्या
मंद धुंद मी पखाली…

चिंब चिंब न्हाहताना
येतो पावसाचा गंध,
ऋतू भावतो मनाला
पसरतो प्रीतगंध…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *