◼️ काव्यरंग :- आली आली गौराई

आली आली गौराई

सोनियाच्या पावलांनी
आली आलीय गौराई
पुजू ओवाळूच तिला
नटली सजलीय आई

गोडाधोडाचे पक्वान्न
भाजी-भाकरीचा घास
गौरी आलीय माहेरास
बेत पोळीचाच खास

हळदीकुंकाला बोलावू
करू रातीस जागरारती
गाऊ गौराईची गीतेगाणी
थाटामाटात ही दीपारती

खेळूया झिम्मा न् फुगडी
आनंद झालाय बहू मनी
आली सुखासाठी माहेरी
दोन दिवसाचीच पाहूणी

नेसवू रेशमी शालू तिला
चढवू अंगावरी अलंकार
मंगलमयी वातावरणात
दूर होई रुसवा अहंकार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *