◼️ काव्यरंग :- सकाळ नव्हती..लोकराम शेंडे, बुट्टेबोरी, नागपूर

|| सकाळ नव्हती ||
————————

ओठातल्या दवाने भिजली सकाळ नव्हती,
होती तसीच जागी निजली सकाळ नव्हती…

अंधार पांघराया समई अचूक विझली,
रंध्रात पेटलेली विझली सकाळ नव्हती…

कैफास चेतवाया झुळकी उधाण भरती,
न्हाऊन गारव्याने थिजली सकाळ नव्हती…

रोमांच ज्वार झाला अधरे अधीर हळवी,
घासूनही जरासी झिजली सकाळ नव्हती…

गंधार लावतांना दुलई कुशीत वळली,
‘ हिंडोल मारवा ‘ ने रिझली सकाळ नव्हती…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *