◼️ काव्यरंग :- आई…✍️गणेश बरकडे,लिंब, सातारा.

भावनांचे पाश सारे,
आशेची एक वात तू…
आई तू गाव माझे,
देश-धर्म, माझा तू…

गोकूळी कृष्ण मी,
माय यशोदा माझी तू…
सावलीत मी तुझ्या,
बोबडी माझी हाक तू…

जन्म माझा हा तुझाच,
अंतरीचा श्वास तू….
गर्दीत ह्या जगाच्या,
मायेचा एक हात तू….

जाणते तू सर्व आई,
संयमाचा बांध तू…..
त्यागले आयुष्य सारे,
पाठीराखा देव तू…

कसे फेडू ऋण तुझे,
त्या ऋणांचा नाही अंत तू…..
या धरेवरती उभारलास,
आई मायेचा स्वर्ग तू….

आई,जन्म मरण पाहिले,
स्वप्नांना लागे ध्यास तू…..
भरले सुखाने घर माझे,
त्या सुखाला होतो भास तू….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *