◼️ काव्यरंग :- पांढरे सोने

पांढरे सोने

पांढरे सोने मातीमोल
भावात विकून आलो,
मी असा व्यापारी
लक्षाधिशचा कंगाल झालो!

साऱ्या दुनियेत जे कोणी
कशाचेही उत्पादन करती,
स्वत:च्या मालाचा भाव
स्वत:च्या मनाने ठरवती!

आम्ही बळीराजे जगात
एकमेव आहोत असे,
आमच्या मालाला भाव
देणे आमच्याच हाती नसे!

असाही एक दिन येईलच,
शेतमालाचा ठरवू आम्हीच भाव,
म्हणूत,”घ्याचं तं घ्या भौ,
नाहीतर खुशाल खड्ड्यात जाव!”

© सदस्य,मराठीचे शिलेदार समूह.

One Reply to “◼️ काव्यरंग :- पांढरे सोने”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *