◼️ काव्यरंग :- सवाल हाच आहे…

सवाल हाच आहे...

सवाल हाच आहे मनास लागलेला 
आहे अजून कोठे माणूस वाचलेला…

मेल्यावर ही केला पुन्हा माझा खुन त्यांनी 
आता गुलामीत आहे बाकी श्वास राहिलेला…

सांडला रक्त येथे केव्हा तरी त्या माणसांचा
त्यांच्या आठवणीत फक्त त्यांचा भास उरलेला…

शोधूनही सापडेना पुरावा येथे माणसांचा
हैवानांनी टाकला दाबून इतिहास घडलेला…

सजवल्या भिंतीवर अता मायबापाच्या तसबीरी
कोणाला माहित झाडांनी, जंगलात वनवास भोगलेला…

सापळे वेचीत मी गाठला स्मशानाचा उंबरा
आतून आवाज  देतो एक माणूस जागलेला…

माणूस एक भेटला माझ्या घरच्या आरशाला
चुकला तेथेही माझा, कयास लावलेला…

आहे अजून कोठे माणूस वाचलेला…
                                  

🔴 खुशाब लोनबले

पवनपार ता. सिन्देवाही, जिल्हा चंद्रपूर (९६८२१३००८५) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *