◼️ काव्यरंग :- ओढून ह्या रथाला…

ओढून ह्या रथाला..

सांधे दुखून आले,
ओढून ह्या रथाला,
कैसी असिमता ही
आहे या पथाला,

सांधून पाहिले जे
निखळून आज गेले,
मजला खऱ्या तऱ्हेने
जग हे कळून आले,

भानावरी मी आलो
तुटताच सारे भान,
डुबत्यास काय देता,
पोकळ ते तत्वज्ञान ?

उपदेश देऊनी का

होऊ पाहती संत
शब्दांची टरफले का?
बुडत्यास द्यावा हात.

◼️✍️  पद्माकर भावे, ठाणे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *