वाघाच्या हल्ल्यात महिला ठार

आज दि.19/05 /2020 मौजा कोलारा (तु.) येथील घटना सौ.लीलाबाई चंद्रभान जिवतोडे वय (50 वर्ष) तेंदुपत्ता तोडण्यासाठी गेलेल्या महीलेला वाघाने हल्ला करून ठार केले

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *