◼️ काव्यरंग :- हुंकार

-ii हुंकार ii-

सप्तरंगी नात्यामधील
आई, वडील, भाऊ, बहिण
तो समाधानाचा हुंकार
विषाणू मूळे झाला बेजार

विज्ञानाच्या युगात ही
स्त्री त्त्वाचा करणार हुंकार
तो समाजाचा एक संस्कार
जडण घडणीतील एक ठेव

गर्भातून अंकुरणारा
ती ही एक चैतन्य स्पर्धा
घेऊन येते या जीवन पटावर
ध्येय प्राप्ती साठीची धडपड

हर एक क्षणांसवे बहरणारा
जगण्याचा नवहर्ष आहे
भूत, भविष्य, नी वर्तमान
फुलावा तेजस्वी सामथ्याने

आयुष्याची गुतांगुत असते
आनंद, दुःख, सुख, मोह
यांनी बहरले आहे यातूनच
आपन सुख वेचायचे आहे

हुंकार घ्यायचा आहे
मोरपीसा सारखे
फुलायचे आहे नाचायचे
बागडायचे आहे….

©सदस्य मराठी चे शिलेदार समूह

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *