◼️ काव्यरंग :- ही वाट दूर जाते..

ही वाट दूर जाते

ही वाट दूर जाते
अद्वैत वास जेथे
आई भेटण्या मजशी
परतुनी येई येथे

जपल्या स्मृती तुझ्या ग
ठेव ही ह्रदयीची
गंध तव स्मृतीचा
वारा ही उधळे मोती

गोंजारले स्मृतींना
फुलांपरी मी प्रेमे
तव एकेक पाकळीने
मार्गक्रमण हे सोपे

स्वप्नात येवुनी ग
तू पाजते मज पान्हा
जाणिव होई जेव्हा कळे
तू दूरच्या वाटेला

येशील का फिरुनी
वाट तुझी मी पाहे
परलोकवासीनी तू
जी वाट दूर जाये

द्वैत,अद्वैताची
गुंफण प्रेममय ही
जरी दूर तू आई
अंतरी सदा तू राही

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *