◼️ काव्यरंग :- मन वेल्हाळ ✍️ गौरी ए.शिरसाट, मुंबई

मन वेल्हाळ

सुखावणाऱ्या क्षणांनी
येते मनाला उभारी,
मावळते दुःख सारे
मन घेते रे भरारी…१

उंच आकांक्षाचा मेरु
येतो हाताशी सहज,
बंध तोडूनिया मन
होते उडण्यास सज्ज…२

आवरता आवरेना
झेप मनाची मनाला,
अंतराळा पलीकडे
फिरण्याचा छंद त्याला…३

मन वेल्हाळ वेल्हाळ
सावरावे किती बाई,
सुखदुःखाची मालिका
कसा ठाव घ्यावा बाई…४

◼️✍️ गौरी ए.शिरसाट, मुंबई

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *