◼️ काव्यरंग :- आयुष्याचे एक पान…

आयुष्याचे एक पान….

आयुष्याचे एक पान मी फाडून टाकले
त्या कुरूप विचारांना मी जाळून टाकले…

जन्मलो माणूस म्हणून मरणार तसाच मी
लेप जाती अन् धर्माचे, मी काढून टाकले…

काही सफेद मुंग्या शिरल्या घरात माझ्या
संविधानाच्या पानातले, शब्द चाटून गेले …

आहे हिशोबात त्यांच्या जरी श्वास माझा
मी आधीच वादळांशी, ठराव करून ठेवले…

पराभवाच्या मातीत मी जरी दफन झालो
मिळणार नोंद नाही, मी कधी माघार घेतले…

नको रे पुन्हा मला नव्या जातीची पताका
शोध घ्या रे ज्यांचे, कपडे कुजून गेले…

मेल्यानंतर मला त्यांचे तेवढे हसू आले
चुपचाप माझे त्यांनी नाव वगळून टाकले…

◼️ खुशाब लोनबले पवनपार,
सिन्देवाही, चंद्रपूर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *