◼️ काव्यरंग :- कवाड..✍️सौ.गौरी ए.शिरसाट, मुंबई

कवाड

खूप काही सांगे दार
लपलेले गूढ भाव,
अढी काहीशी मनाची
घेतो तिचा मग ठाव…

किलकिल्या दारातून
मिळे वाट भावनांना,
घेता ओढूनी कवाड
ओढ वाटे पावलांना…

भव्य वादळांना बाई
लावे दार परतूनी,
चार भिंतीआड मात्र
तीच चालरीत जुनी…

नको कवडसा खोटा
आशा लावून जाणारा,
लिंपलेल्या भिंती आणि
मुलाम्याला छेदणारा…

एक उंबरा दाराचा
त्याचे करावे औक्षण,
ठेवी जपूनिया सत्व
करी मांगल्य रक्षण…

◼️✍️ सौ.गौरी ए.शिरसाट, मुंबई

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *