◼️ काव्यरंग :- गरीब-श्रीमंत

गरीब-श्रीमंत


श्रीमंती गरिबी हे
असते जीवनी चे रूप
कधी सुख कधी दुःख
संसाराचे हेच प्रारूप

श्रीमंतीत माणसाने माजू नये
गर्व कधी करू नये फार
दिवस कधी पालटतील
काय होईल सांगता येत नाही पार

गरिबीच्या दिवसात
माणूस असतो मनाने मोठा
पैसाच सर्व काही नाही
जीवनात नसतो शांतीचा तोटा

कधी गरीबी जर कधी श्रीमंती
ऊन सावलीचा असतो खेळ
निस्वार्थ भावनेने कर्म करावे
त्यातून घडते माणुसकीचा मेळ

जीवन जगतानी घडतो
गरीब श्रीमंतीचा लपंडाव छान
सुखी-समाधानी राहावे नेहमी
जीवनी येते आनंद महान

◼️ सौ.भारती दिनेश तिडके, रामनगर,
गोंदिया. 8007664039

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *