◼️ काव्यरंग :- वसा…✍️कार्तिक रामदास झेंडे, नगर

वसा

बाप माझा सांगून गेला
टिकव पोरा वारसा
सोडू नकोस लेकरा
कष्टाचा तू वसा

शेतामध्ये मातीमध्ये
मन तुझं रमवं
घामाच्या जोरावर
कष्टाचच कमवं

बापासमान आभाळ मान
आई समान माती
माती मधून मग पोरा
पिकव माणिकमोती

डोळ्यामधल माझ्या पोरा
पुरं कर सपान
जीव ओतून मातीमध्ये
फुलव तुझं रान

लढ पोरा दुष्काळाशी
नको बसू गप
कष्टाचाच वसा पोरा
शेवटपर्यंत जप

◼️ ✍️  कार्तिक रामदास झेंडे

इयत्ता – दहावी, अ,  नगर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *