◼️ काव्यरंग :- माझा शेतकरी राया

माझा शेतकरी राया

काळी माती आपली आई
मातीचा फार गंध
शिवार दरवळतो सर्वत्र
येतो निसर्गात सुगंध

मातीच्या ढिगावरती
बघा मेघ बरसला
माझा शेतकरी राया
पाण्यासाठी तरसला

माझा शेतकरी राया
राबराब राबतो
कष्ट करी जीवनाची
कर्जात जिंदगी काढतो

पिक पिकवूनी
उपाशीतापाशी राहतो
लेकरांसाठी मात्र
रात्रंदिवस श्रमतो

अन्नदाता सगळ्यांचा
जगाचा पोशिंदा छान
काळया मातीची ही काया
नित्यसेवा करतो महान

One Reply to “◼️ काव्यरंग :- माझा शेतकरी राया”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *