◼️ काव्यरंग :- मेघराजा

🔴  मेघराजा…

आधीच दुःखी प्रजा
मेहरबानी कर मेघराजा

गडगडाट करु नये
मुखपट्टी (मास्क )बांधून ये

थोडेसे अंतर ठेव
नकोच येऊ देवूस चेव

महापूरास सांग खरं
यंदा यायचं नाहीच बरं

कोरोना योध्दे कामात
नको यंत्रणा टाकू संकटात

कर सुखद पावसाळा
मनाला थोडा घाल आळा

धरणी फारच दुःखी
मोजकं बरसुन कर सुखी

बळीराजास साथ दे
जगात सुख समृध्दी लाभू दे

◼️ ✍️  कवी-राजेंद्र उदारे
८६२३९९०८०७

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *