◼️ काव्यरंग :- ओंजळ

ओंजळ
***************

ओंजळ द्यावी दोन्ही
हातांनी भरभरुन
सत्कर्म लागते जीवना
प्रेम मिळते सरसरून

ओंजळ भरावी फुलांची
परमेश्वराच्या चरणी
परमात्म शांती लाभते
पावन होते धरणी

माणुसकीची ओंजळ
सतत भरावी राव
राग द्वेष मत्सर दूर करावे
मनात ठेवावा भाव

निर्धनाना मदत करावी
ओंजळभर धान्य देऊन
आनंद मिळतो त्यात
आशिर्वाद त्यांचा घेऊन

संसारात हवा विश्वास
ओंजळ पूर्ण भरलेली छान
नाती गोती जपली की
जीवन होते महान

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *