◼️ काव्यरंग :- नक्षत्रांचे देणे…..

◼️नक्षत्रांचे देणे…..

तू माझ्या जीविताचं लेणं,
तू अलौकिकाचं देणं
तू शुभ्र दुधाळ चांदणं,
तू नक्षत्रांना लेवून येतेस
तू माळतेस गजरा ऋतूंचा
तू मधु मालतीचा देह,
तू जाई- जुईचं उमलेलं सोनं
तू उन्हातला बहावा….
तू नाजूक बकुळ…
तू रातराणीचा गंध गाभारा…
तू भरगच्च मोगरा…
तू चैत्रातली मधु मालती,
तू अंगणातला प्राजक्त….
तू संध्येची गुलबक्षी…
तू केशर अबोली…
तू नित्य माळतेस वसंत..
अवघे ऋतू असतात आतुर
तुला शृंगारण्यासाठी..!
आणि तू…….
तू उभी असतेस
अवघं लावण्य साम्राज्य लेवून
माझ्या पिटुकल्या बागेत,
मी आता काय मागायचं?

◼️ ✍️ पद्माकर भावे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *