◼️ काव्यरंग :- कवी मन

कवी मन

मन असावे कवीचे
बाळापरी निरागस,
धरू नये त्यानेकधी
मनी कोणाचा आकस…

फुलापरी मन भोळे
त्याने नेहमी जपावे,
सुमधुर काव्यातून
त्याच्या हास्य पसरावे…

दरवळ कवितेचा
राहो सर्वांच्या अंतरी,
अशी लिहावी कवने
त्याची वार्ता दिगंतरी…

कवी मनाने हळवा
आणि प्रेमळ असावा
निसर्गाचे रेखाटन
आत्मा काव्याचा बनावा…

कवी असावा प्रगल्भ
जाणिवेचा गाढ भोक्ता,
करू नये आत्मप्रौढी
व्हावे त्याने श्रेष्ठ वक्ता…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *