◼️ काव्यरंग :- नशीब

नशीब

सदा करावे प्रयत्न
झटकूनि आळसाला,
देऊ नये दोष पहा
उगाचच नशिबाला…

कर्म ठेवावे चांगले
फळ मिळते सुयोग्य,
कष्ट करा अविरत
मग उजळते भाग्य…

नशिबाचा खेळ सारा
घ्यावा समजून नीट,
वागा संयमाने तेव्हा
जेव्हा असेल संकट…

हास्य असावे वदनी
जरी वादळ मनात,
घडणार लिहिलेले
आहे जैसे प्राक्तनात…

घ्यावे जाणूनिया मर्म
आयुष्याचे तुम्ही मनी,
व्यर्थ करुन वल्गना
नका दवडू जीवनी…

◼️✍️◼️ सौ.गौरी ए.शिरसाट, मुंबई

🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *