◼️ काव्यरंग :- अचानक पडलेला पाऊस

…अचानक पडलेला पाऊस…

अचानक पडलेला पाऊस
आठवणीची सर घेऊन आला,
प्रेमाच्या ऋतूची तो
सुरुवात करून गेला….

सरींनी पुन्हा एकदा
आठवणी फुलवून टाकल्या,
दवरुपी त्या आठवणी
हिवाळ्यातही साचून राहिल्या….

सरींचे वेड धरतीस लागले
सुगंधापरी ते न्हाऊनी दरवळे,
आठवणीही मनात जिरू लागल्या
अश्रूसारख्या बाहेर पडू लागल्या…

वाटले, पुन्हा एकदा
जीवनाची वेल फुलवावी,
आठवणीची फुले त्यावर लागली
अस्तित्वाची वीज त्यावर कडाडली
अन फुले पुन्हा कोमेजून गेली….

🔷🔶✍️🔶🔷
कवी…राज गुरनुले
मु.पो.गुंजेवाही (कोठा),ता.सिंदेवाही जि.चंद्रपूर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *