◼️ काव्यरंग :- आई

तुझ्या करंगळीत आजही
माझी चाल आहे
आई, आताही मी तुझा
लहान बाळ आहे…
नसेल आता पाळण्याचा झोका
नसेल आता गालावरचा मुका
पण ही जिंदगी,
तुमची बहाल आहे…
आई, आताही मी तुझा
लहान बाळ आहे…
पदराच्या धाग्यात गुंतलेले बालपण
मऊ मऊ पायांसाठी मखमली अंगण
तुमच्या सोबतीचा,
आठवणीत काळ आहे…
आई, आताही मी तुझा
लहान बाळ आहे…
आई तुझ्या मायेने भक्ती मिळाली
बाबा तुमच्या संयमाने शक्ती मिळाली
दुनियेशी लढायला, 
तुमच्या संस्कारांची ढाल आहे…
आई, आताही मी तुझा
लहान बाळ आहे…
आई तू उपाशी मज भरवलास घास
उन्हातान्हात माझ्यासाठी जाळलास मास
मी जरी का चंद्र
तू आभाळ आहे… 
आई, आताही मी तुझा
लहान बाळ आहे…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *