◼️ काव्यरंग :- सांग ना आई

सांग ना आई

रोज सारख घरात
का ग बसायचं आई,
खेळायला बाहेर मी
सांग का जायचं नाही…

गणू,बाळू मित्र माझे
खेळतात मैदानात,
मला मात्र तू नेहमी
ठेवतेस का घरात…

घरातील खेळ आता
मला नाही आवडत,
झालो आता मोठा मी
नाही कुणा घाबरत…

मला एकदा तरी तू
खेळायला पाठव ना,
घरी येऊन गंमत
सारी तुला सांगेन ना…

पडणार नाही आणि
लागणार नाही मला,
तुझ्या बाळाला येऊदे
खेळ खेळण्याची कला…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *