◼️ काव्यरंग :- जीवन

जीवन

उद्या काय होणार कोणास माहीत ।
आज जे आहेत ते उद्या नाहीत ।।धृ ।।

माणसा जीवन हे विशिष्ट ।
क्षणोक्षणी त्यात कितीतरी कष्ट ।।
त्या कष्टास चल तू सोशीत ।।१।।

जीवन हे एक दुःखाचा बाजार ।
सुख लोभाचा रे त्यास आजार ।।
त्या आजारास चाल तू विसरित ।।२।।

जीवन सुख दुःखाचा खेळ
क्षणोक्षणी संपते येते वेळ
वेळेचे जाणुनी घे हित ।।३।।

एकदाच येते हे जीवन ।
वाग सर्वां सोबत आनंदानं ।।
आनंदात राहा गात गीत ।।४।।

जसं दिल देवान जिवन ।
तसं तोच देईल मरण ।।
मरणास नको जाऊ तू भीत ।।५।।

◼️ अर्जुन आप्पाराव जाधव
गाव नंदनशिवणी, ता कंधार, जि नांदेड

◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *