◼️ काव्यरंग :- पाऊस

पाऊस

आला सोसाट्याचा वारा
सवे पावसाच्या धारा,
भेगाळल्या जमिनीचा
शीण जाईल आता सारा !
ग्रीष्माच्या ज्वालांनी
गेली सारी तिची रया,
येता कोसळत्या सरी
झाली चिंबचिंब काया !
येता पावसाचे थेंब
झाडे झेलती पानांत,
अन् सळसळले चैतन्य
अवघ्या धरेच्या मनात!
कड्याकपारी मधून
शुभ्र निर्झर खळखळे,
कुठे बेडकांचे गाणे
अन् कुठे साचलेले तळे!
येता पावसाच्या सरी
आला मातीला सुगंध,
झाडे वेली पशु पक्षी
गेली होऊन बेधुंद!
जलधारांच्या स्पर्शाने
धरती आकाश भेटले,
अवघ्या चराचरामध्ये
नवचैतन्य दाटले!
निळ्या आकाशात खुले
सप्तरंगी इंद्रधनू,
आला पाऊस पाऊस
शहारली अवघी तनू !

◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *