◼️ काव्यरंग :- मानसिक आरोग्य

मानसिक आरोग्य (निलकाव्य)


सकाळी उठल्यापासून
धडपडे तन
मिनिटाच्या काट्यासवे
त्याचं जणु लागलं आहे लगीन!

दिवसभर त्यासवे
फरपटे मन
सायंकाळी दुखावते,
मानसिक आरोग्याचे राखू धन!

बाह्यांग करतो स्वच्छ
आत रडे मन
त्याची आठवण ठेऊ
चला राबवू स्वच्छता अभियान!

घेऊया मोकळा श्वास
काढू जळमटे
असूया, द्वेष मिटवू
योगाभ्यासाने काढूया खरकटे!

ह्रृदय विकारासवे
नको ते पाहुणे,
सख्खे सोबती होती
मन चिंती ते वैरी न चिंती म्हणे!

त्यालाही देऊ खुराक
पूर्ण करु इच्छा
चांगल्या विचारांनी, या
मानसिक आरोग्य दिन शुभेच्छा!

◼️✍️ सौ प्रिया प्रकाश गावडे, ठाणे.

◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *