◼️ काव्यरंग :- देवाची करणी देवालाच कळे

!!..देवाची करणी देवालाच कळे..!!

डोंगराच्या माथ्यावर पाण्याचे तळे
लहान लहान वेलीला मोठी मोठी फळे
मोठ्या मोठ्या झाडांना छोटी छोटी फळे
देवाची करणी देवालाच कळे..!1!

धरणीच्या पोटात लावा रसाचे जाळे
आकाश गंगा आधांतरी खेळे
शिंपल्यातून मोती ही मिळे
देवाची करणी देवालाच कळे..!2!

मृगजळाच्या मागे मृग ही पळे
मायाजाळात मानव सदा लोळे
जन्माला येण्याचे कारण न कळे
देवाची करणी देवालाच कळे..!3!

सागराचे पाणी सागराला मिळे
निसर्गाची लीला कोणाला न कळे
रात्रीच्या मागे दिवस ही पळे
देवाची करणी देवालाच कळे..!4!

संभाजी ब्रिगेड, मा.जिल्हा संघटक
संभाजीनगर औरंगाबाद

◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *