◼️ काव्यरंग :- सांज ✍️ सौ.गौरी ए.शिरसाट, मुंबई

सांज

भेट तुझी माझी सख्या
आठवते पुन्हा पुन्हा,
दूर देशी तू गेलास
सांग काय झाला गुन्हा…

तुझ्या आठवांच्या माळा
रोज घालते मी गळा,
आवडीची नेसते रे
तीच खास चंद्रकळा…

सांजवेळ रोज मला
येते तुला भेटवून,
मनी दाटते काहूर
स्पर्श तुझा आठवून…

ओढ मनाची ही माझ्या
तुझ्या प्रितीचे आंदण,
तुझ्या चाहुलीने माझे
वाजतात रे कांकण…

तुझी अलवार मिठी
रोम रोम शहारते,
ऐन्याविना रूप तुझे
मनचक्षू न्याहाळते…

देह आणि अंतरंग
जेव्हा एकरूप होते,
तेव्हा तुझ्या विरहाचे
मला विस्मरण होते…

◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *