◼️ काव्यरंग :- शब्दांकुर

शब्दांकुर

तुझे हास्य, तुझ्या बोलांनी
घेतला माझ्या हृदयीचा ठाव
नकळत उमटू लागले मग
काळजातले ते तरल भाव

भावना तुझी,संवेदना तुझी
मी गुंफीत क्षणांना गेले
स्फुरले शब्दांकुर मनातून
काव्यधारेत मांडत आले

दुःख तुझे,सहवेदना तुझी
शब्दांनीच सावरले मनाला
दुःखाच्या वाटे काव्यसडा
पांघरला मग क्षणाक्षणाला

प्रीत तुझी,सहवास तुझा
बाळगले शब्दांना विरहात
तेच झाले माझे सखेसोबती
कुरवाळले तुझ्या स्मरणात

आठ्व तुझा,ती छबी तुझी
शब्दांकुर फुटतात नव्याने
मोहरती शब्दही रोज जेव्हा
तुझ्या सुरात बद्ध होते गाणे

◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *