◼️ काव्यरंग :- शेतकरी बळीराजा..!!

🔷 शेतकरी बळीराजा..!!

माझा बाप शेतकरी,
हाणी कुळव नांगर
खाई बांधावर बसून,
कांदा नी भाकर..!धृ!

नको तुपाची पोळी,
आणि सकस ती खाया
वाटू कांद्याची चटणी,
खाली घोंगडी बसाया
खाई आनंदाने बाप,
नाही कशाची फिकीर
खाई बांधावर बसून,
कांदा नी भाकर..!1!

नको भारी भारी खाया,
बापा जगाची फिकीर
कस्ट करून दमल्यावर,
झोप घेई बांदावर
कस्ट केल्यावर धानं,
मातीमोल ती विकनार
खाई बांधावर बसून,
कांदा नी भाकर..!2!

नाही अंगावर भारी,
ल्याया कापड चोपड
त्याला देशाची फिकीर,
दिस रात राबे फार
पिकवी मोत्याच सोनं,
भाव देईना सरकार
खाई बांधावर बसून,
कांदा नी भाकर..!3!

त्याला म्हणती बळीराजा,
काडी दिस गरिबीत
कधी केला ना कशाचा,
लोभ आणि अहंकार
दावणीला आहे त्याच्या,
जोड बैलाची खिल्लार
खाई बांधावर बसून,
कांदा नी भाकर..!4!

संभाजी ब्रिगेड, जिल्हा संघटक

संभाजीनगर औरंगाबाद
मो. 9325294198

◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷🔷◼️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *