◼️ काव्यरंग : ललकारी

ललकारी

जाता जाता रानामंदी, काटा पायात टोचतो
हाती घेऊन गोफण, बाप ललकारी ठोकतो

पिक पाहून शिवारी, थवा पाखरांचा येतो
थवा पाखरांचा येतो, रानामंदी गाणं गातो
बाप उभा माळावरी, जणू पहाड वाटतो
हाती घेऊन गोफण, ललकारी ठोकतो

रानामंदी वाऱ्या संग, कशी पीक रे डोलती
कशी पिक रे डोलती, गुज कानात बोलती
पीक पाहून शिवारी, बाप खूशीत नाचतो
हाती घेऊन गोफण, बाप ललकारी ठोकतो

त्याच्या कष्टाची रं आता, तुम्हा काय सांगु कथा
तुम्हा काय सांगू कथा, त्याच्या जीवनाची गाथा
पडता सपान रं राती, बाप दचकून उठतो
हाती घेऊन गोफण, बाप ललकारी ठोकतो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *