◼️ काव्यरंग :-नव शक्ती

नव शक्ती

नका ओवाळू धूप आरत्या तिला
आदिशक्तीला नको नैवेद्य कुठला
खरी आदिशक्ती तर आपल्या घरात आहे
जी आपली आई, बायको आणि बहीण आहे
तिचाच आदर करूयात, तिला सन्मान देऊयात
ठेचून टाकू नराधमांचे कळप
ज्यांच्या नजरेची स्त्री शक्तीला किळस
तिचे हक्क आणि तिचे कर्तव्य
तिला सांगू आत्मविश्वासाचे महत्व
आदिशक्तीला खंबीर आणि निर्भर करूयात
स्वसंरक्षण आणि राष्ट्ररक्षणासाठी
अशा रणरागिणी इथे घडवूयात…
✍💐✍💐✍💐✍💐
कवी : संतोष गव्हले
(प्राथमिक शिक्षक)
केन्द्रीय विद्यालय, आयुध निर्माणी चांदा, जिला चंद्रपुर, मो : 8669089027

🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *