◼️ काव्य रंग : प्रेमाभिमान

प्रेमाभिमान

प्रेम असे असावे
ते निस्वार्थी दिसावे
प्रेमाभिमानाचे त्यात
प्रेमांकूर दिसावे !!

प्रेम असे असावे
मनस्वी ते वसावे
हृदयात विसावावे
वरवर नसावे !!

प्रेम असे असावे
अद्वितीय भासावे
एकमेवतेचे ते
उदाहरण हवे !!

प्रेमाभिमान मनी
वाटणारे असावे
प्रेमाचे प्रतिबिंब
डोळ्यामध्ये दिसावे !!

दस्या मराठीचे शिलेदार समूह.

4 Replies to “◼️ काव्य रंग : प्रेमाभिमान”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *