◼️ काव्यरंग : सोन वाटू एकमेका

सोन वाटू एकमेका

आपट सोन वाटू एकमेका
आनंद वितरूया तिन्हीलोका !!

महिषासुर दानव वधला
लंकापती दशानन गर्व हरला !!

शिमोलंघन करी राजे महाराजे
सुख समृध्दी दर्शन योगविराजे !!

शस्त्रपुजन संगे शास्त्रपुजा घाला
दीन मुखी अन्न वस्त्र दान घाला !!

कुणब्याची धान्य राशी अंकुरावी
पीक लक्ष्मीला हमीभाव मिळावी !!

दसरा दिनी सोन वाटू एकमेका
चित्ती समाधान सहाय अनेका !!

◼️ प. सु. किन्हेकर, वर्धा
© सदस्य मराठीचे शिलेदार समूह

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *