रमजानच्या उपवासाच्या काळात रोज देत आहे सेवा

◆ रोज शेकडो स्थलांतरीत लोकांना जेवण व नाश्ताची व्यवस्था. ◆ साई कृपा हॉटेल मालकाचा सेवा परमधर्मचा संदेश. अमरावती : (तिवसा) कोरोनाच्या या काळात सर्व जण…

View More रमजानच्या उपवासाच्या काळात रोज देत आहे सेवा